Bergkvist Molander AB grundades av Anna Bergkvist och Therèse Molander. Idag ägs och drivs av Anna Bergkvist, Therèse Molander, Pernilla Jönsson, Martin Svensson och Lotta Wiklund Hedin. Bolaget har sitt säte i Sundbyberg och bedriver konsultverksamhet avseende organisationers verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver huvudsaklingen verksamhet under namnet Styrelsepost.se, klicka här för att läsa mer.

Bolagsinformation

Bergkvist Molander AB

Org.nr. 556879-0470

Bergkvist Molander AB
co Anna Bergkvist
Tulegatan 73
172 72 Sundbyberg

Anna Bergkvist, VD: 070 – 284 84 12
Pernilla Jönsson, styrelseordförande: 073 – 645 00 38